Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 3:e kvartalet 2019

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 105,5 0,3 1,7
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 105,2 0,0 2,0
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 109,3 0,8 2,3
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 105,0 0,2 1,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 106,0 0,3 1,6
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,4 0,0 1,5
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,8 0,9 -0,5
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,2 0,5 0,9
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 109,5 0,0 3,4
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 104,9 0,5 1,6
S ANDRA TJÄNSTER 104,9 0,2 1,4
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 104,9 -0,1 3,9
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 112,2 -0,5 13,8
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 107,9 -0,2 3,1
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 100,3 -1,9 -0,4
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 104,8 -0,4 0,8
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 109,8 -0,5 -1,8
52.24 Tjänster avseende godshantering 96,1 -1,8 -0,5
53 Postbefordran och kurirtjänster 128,4 2,1 5,0
53.10 Postbefordran via nationella posten 132,1 2,6 5,8
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 109,8 -0,2 1,7
56 Bar- och restaurangtjänster 107,0 0,3 2,0
58 Förlagstjänster 110,3 1,2 4,0
61 Telekommunikation 103,4 0,1 2,5
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 104,2 -0,2 0,5
68.20A Hyror för kontorslokaler 103,8 0,0 1,1
68.20B Hyror för affärslokaler 102,4 0,0 1,0
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 105,8 -0,4 1,7
69.10 Juridiska tjänster 111,8 0,6 2,3
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 102,7 -1,0 1,3
70.2 Företagsrådgivningstjänster 107,2 0,3 2,4
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 102,6 0,0 1,4
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,1 -0,4 0,6
73.1 Reklamtjänster 104,0 -0,5 0,4
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 94,5 0,8 -3,9
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 103,9 0,1 1,0
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 106,8 0,5 2,6
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 107,7 0,2 2,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 106,2 0,6 2,7
85 Tjänster avseende utbildning 106,2 0,5 0,9
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 109,5 0,0 3,4
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 113,0 0,8 1,9
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 101,3 0,3 1,4
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 106,4 0,1 1,2
96.01 Tvätteritjänster 102,1 0,1 1,7

Källa: Producentprisindex 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2019, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 3:e kvartalet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/09/thi_2019_09_2019-10-24_tau_023_sv.html