Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,7 -0,6 -3,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 87,5 -3,0 -10,5
C TILLVERKADE VAROR 102,7 -0,4 -1,1
10 Livsmedel 100,2 0,0 -1,0
11 Drycker 105,4 0,3 0,6
13 Textilvaror 103,5 0,1 1,3
14 Kläder 101,9 -0,5 1,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 110,6 1,6 4,6
17 Papper och pappersvaror 106,0 -1,0 -8,5
171 Massa, papper och papp 105,9 -2,3 -13,7
172 Varor av papper eller papp 105,5 1,4 2,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,0 -0,4 -1,5
22 Gummi- och plastvaror 100,8 0,0 1,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,4 1,1 2,5
24 Metaller 103,9 -1,9 -3,4
244 Andra metaller än järn 106,4 -1,1 4,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 99,8 -1,7 -0,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,0 -0,5 -0,6
27 Elapparatur 101,8 0,0 2,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,6 -0,5 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,4 0,8 0,6
30 Andra transportmedel 104,4 -0,2 4,8
31 Möbler 107,2 -0,1 2,9
35 El, gas, värme och kyla 150,7 -4,4 -3,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 150,7 -4,4 -3,5

Källa: Producentprisindex 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/10/thi_2019_10_2019-11-25_tau_007_sv.html