Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), oktober 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,6 108,3 107,3 -0,4 -0,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 102,1 87,7 99,7 -1,6 -7,6
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     113,6 -3,3 -14,6
C TILLVERKADE VAROR 104,4 103,3 103,9 -0,1 -0,8
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,4 -0,1 3,5
10 Livsmedel 100,4 98,9 99,8 -0,1 0,0
11 Drycker 109,3 111,8 110,2 0,1 2,7
13 Textilvaror 107,6 103,7 104,9 0,2 1,2
14 Kläder 108,0 101,8 102,3 -0,4 1,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,1 110,8 107,7 0,5 -0,1
17 Papper och pappersvaror 94,3 106,0 97,2 -2,4 -12,5
171 Massa, papper och papp 93,2 105,9 95,9 -3,5 -16,5
172 Varor av papper eller papp 99,4 105,6 101,4 0,5 1,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,3 104,0 102,5 -0,3 -0,7
22 Gummi- och plastvaror 100,7 101,0 101,0 -0,1 0,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,5 104,5 104,4 0,3 -0,7
24 Metaller 109,6 103,9 107,1 -0,9 -2,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,4 100,0 107,2 -0,5 3,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,1 96,9 97,4 -0,4 -0,4
27 Elapparatur 100,1 101,8 101,5 0,0 2,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,8 102,7 103,0 -0,5 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,7 92,2 93,4 0,6 -0,8
31 Möbler 107,2 107,3 107,3 -0,1 1,7
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     105,1 1,3 4,4
35 El, gas, värme och kyla 113,4 150,7 116,1 -2,0 2,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 116,5 150,7 119,9 -2,7 1,9
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8
42 Anläggningsarbeten 104,2   104,2 -1,2 0,1

Källa: Producentprisindex 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2019, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), oktober 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/10/thi_2019_10_2019-11-25_tau_011_sv.html