Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), november 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,5 106,7 106,0 -0,2 -0,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     101,8 -0,3 0,8
C TILLVERKADE VAROR 103,9 106,6 105,2 -0,3 -1,2
10 Livsmedel 101,2 103,6 101,5 -0,1 0,3
11 Drycker 103,7 103,4 104,4 0,1 0,3
13 Textilvaror 107,7 95,1 101,9 -0,4 1,1
14 Kläder 109,0 100,0 103,6 1,0 2,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,1 96,4 101,6 -2,6 -5,1
17 Papper och pappersvaror 91,8 103,3 100,2 -1,1 -11,1
171 Massa, papper och papp 90,1 103,3 100,3 -1,1 -11,9
172 Varor av papper eller papp 98,9 101,9 99,9 -0,3 -0,6
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,5 0,0 -1,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,2 119,6 113,4 -0,4 0,0
22 Gummi- och plastvaror 100,4 104,0 102,8 0,1 -0,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,8 105,7 104,2 -0,5 0,4
24 Metaller 107,8 107,7 106,7 -1,0 1,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,5 107,6 109,7 0,3 3,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,1 101,2 101,4 0,0 2,0
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     105,7 0,0 2,5
27 Elapparatur 100,2 107,9 106,5 0,7 4,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,1 105,5 105,8 0,5 1,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,7 104,5 105,1 0,4 2,1
31 Möbler 107,3 102,0 106,7 0,1 0,9
35 El, gas, värme och kyla 117,8 154,2 118,3 0,5 1,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 123,6 154,2 124,1 0,7 0,4
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8

Källa: Producentprisindex 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2019, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/11/thi_2019_11_2019-12-23_tau_003_sv.html