Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,4 -0,3 -1,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 78,4 -5,5 -6,3
C TILLVERKADE VAROR 106,6 -0,2 -1,0
10 Livsmedel 103,6 -0,1 0,9
11 Drycker 103,4 0,3 5,9
13 Textilvaror 95,1 -0,9 0,1
14 Kläder 100,0 1,1 -0,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 96,4 -4,7 -7,5
17 Papper och pappersvaror 103,3 -0,6 -8,5
171 Massa, papper och papp 103,3 -0,6 -8,7
172 Varor av papper eller papp 101,9 0,0 -2,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 119,6 -0,8 -1,0
22 Gummi- och plastvaror 104,0 0,4 -0,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,7 -0,4 10,6
24 Metaller 107,7 -0,8 1,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 107,6 1,2 1,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,2 0,0 2,1
27 Elapparatur 107,9 0,9 5,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,5 0,5 1,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,5 0,5 2,5
31 Möbler 102,0 0,0 0,5
35 El, gas, värme och kyla 154,2 -6,1 -19,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 154,2 -6,1 -19,2

Källa: Producentprisindex 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/11/thi_2019_11_2019-12-23_tau_005_sv.html