Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,4 0,6 -0,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 92,6 5,8 -3,6
C TILLVERKADE VAROR 102,7 0,1 -0,4
10 Livsmedel 100,4 0,2 -0,8
11 Drycker 105,4 0,0 0,6
13 Textilvaror 102,7 -0,8 0,5
14 Kläder 102,0 0,1 0,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,5 -1,9 2,1
17 Papper och pappersvaror 105,1 -0,8 -9,5
171 Massa, papper och papp 103,7 -2,0 -16,0
172 Varor av papper eller papp 107,1 1,5 4,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,7 0,7 -1,3
22 Gummi- och plastvaror 100,8 0,0 1,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,3 -0,1 2,2
24 Metaller 102,0 -1,8 -5,1
244 Andra metaller än järn 102,1 -4,0 -0,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 101,0 1,2 -0,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,9 0,0 -0,8
27 Elapparatur 101,8 0,1 2,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,6 0,1 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,5 0,1 0,7
30 Andra transportmedel 104,4 0,0 4,2
31 Möbler 106,8 -0,4 2,3
35 El, gas, värme och kyla 156,4 3,8 -5,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 156,4 3,8 -5,2

Källa: Producentprisindex 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/11/thi_2019_11_2019-12-23_tau_007_sv.html