Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), november 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 107,8 108,4 107,5 0,1 -0,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 100,5 92,6 99,0 -0,5 -8,4
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     115,1 3,1 -2,7
C TILLVERKADE VAROR 103,9 102,8 103,4 -0,1 -0,9
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,6 0,2 3,3
10 Livsmedel 101,2 100,5 100,8 0,0 -0,1
11 Drycker 103,7 105,4 104,5 0,0 -0,5
13 Textilvaror 107,7 102,9 104,4 -0,5 1,0
14 Kläder 109,0 101,9 102,6 0,2 1,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,1 108,7 106,5 -1,1 -2,2
17 Papper och pappersvaror 91,8 105,2 95,1 -2,2 -16,3
171 Massa, papper och papp 90,1 103,7 93,0 -3,0 -21,5
172 Varor av papper eller papp 98,9 107,1 101,6 0,2 1,5
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,9 0,1 -0,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,2 104,7 103,3 0,8 -0,3
22 Gummi- och plastvaror 100,4 101,0 100,8 -0,2 0,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,8 104,3 103,9 -0,4 -1,0
24 Metaller 107,8 101,9 105,2 -1,8 -3,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,5 101,1 107,6 0,4 3,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,1 96,9 97,4 0,0 -0,7
27 Elapparatur 100,2 101,9 101,6 0,1 2,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,1 102,8 103,1 0,1 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,7 102,5 102,7 0,1 0,7
31 Möbler 107,3 106,8 107,2 -0,1 1,6
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     105,3 0,3 4,2
35 El, gas, värme och kyla 117,8 156,4 120,2 0,8 0,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 123,6 156,4 126,5 1,1 -0,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8
42 Anläggningsarbeten 104,6   104,6 0,3 0,1

Källa: Producentprisindex 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2019, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/11/thi_2019_11_2019-12-23_tau_009_sv.html