Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,7 0,3 1,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 98,2 6,1 1,5
C TILLVERKADE VAROR 103,0 0,3 0,9
10 Livsmedel 100,8 0,4 0,1
11 Drycker 105,4 0,0 0,7
13 Textilvaror 103,2 0,5 -0,2
14 Kläder 101,3 -0,7 0,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 110,1 1,5 0,7
17 Papper och pappersvaror 103,8 -1,3 -11,0
171 Massa, papper och papp 101,5 -2,1 -18,1
172 Varor av papper eller papp 107,2 0,1 4,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,6 -0,1 -0,4
22 Gummi- och plastvaror 100,7 -0,1 1,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,4 0,1 2,8
24 Metaller 103,3 1,3 -1,7
244 Andra metaller än järn 103,3 1,2 4,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 101,9 1,0 1,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,3 -0,6 -1,1
27 Elapparatur 101,5 -0,3 2,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,6 -0,1 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,5 0,0 0,9
30 Andra transportmedel 104,4 0,0 4,4
31 Möbler 106,7 -0,1 2,0
35 El, gas, värme och kyla 126,0 -19,4 -27,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 126,0 -19,4 -27,8

Källa: Producentprisindex 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/12/thi_2019_12_2020-01-24_tau_007_sv.html