Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), januari 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 107,1 107,9 106,9 -0,5 -0,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,2 100,8 102,6 0,2 -3,9
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     113,8 -4,4 0,9
C TILLVERKADE VAROR 103,9 103,0 103,5 0,1 0,2
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,4 0,1 2,4
10 Livsmedel 101,3 101,2 101,1 0,3 0,0
11 Drycker 108,9 106,5 107,9 2,4 3,0
13 Textilvaror 105,6 102,2 103,3 -1,3 -1,2
14 Kläder 109,1 101,2 101,9 0,0 0,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,2 109,7 106,8 0,7 -1,8
17 Papper och pappersvaror 89,9 103,9 93,3 -1,0 -18,5
171 Massa, papper och papp 87,6 102,3 90,7 -1,3 -24,0
172 Varor av papper eller papp 98,8 106,0 101,3 -0,3 0,5
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,7 -0,1 -0,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,1 104,5 103,1 0,0 -0,2
22 Gummi- och plastvaror 99,8 101,0 100,6 -0,1 -0,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,5 103,5 103,4 -0,8 -0,6
24 Metaller 105,3 101,7 104,2 -1,6 -3,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,0 100,7 107,2 -0,6 1,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 96,7 97,2 0,4 -0,6
27 Elapparatur 99,7 101,5 101,2 -0,1 1,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,1 103,1 103,3 0,3 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,3 102,9 103,0 0,2 1,6
31 Möbler 107,9 106,2 107,3 0,1 1,0
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,6 0,5 5,7
35 El, gas, värme och kyla 105,8 98,3 105,0 -7,9 -15,1
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 103,9 98,3 102,9 -12,0 -22,8
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,2 0,5
42 Anläggningsarbeten 103,2   103,2 -0,1 -0,9

Källa: Producentprisindex 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 26.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2020, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), januari 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/01/thi_2020_01_2020-02-26_tau_009_sv.html