Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2020

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,6 procent i januari från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 1,6 procent från januari 2019 till januari 2020. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 1,8 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 1,2 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–01/2020

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–01/2020
Till nedgången i producentpriserna för industrin bidrog särskilt att massa, papper, kartong och papp, el och trävaror blev billigare jämfört med januari föregående år. Nedgången i producentpriserna dämpades särskilt av högre priser på oljeprodukter.

Exportprisindexet sjönk med 1,3 procent och importprisindexet steg med 0,1 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 0,4 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter sjönk med 0,6 procent.

Till minskningen av exportprisindexet bidrog särskilt att massa, papper, kartong och papp samt trävaror blev billigare jämfört med januari året innan. Nedgången i exportprisindexet dämpades i synnerhet av att oljeprodukter blev dyrare. Stegringen i importprisindexet påverkades i sin tur särskilt av att oljeprodukter blev dyrare. Stegringen i importprisindexet dämpades särskilt av billigare el.

Producentpriserna för industrin sjönk med 0,7 procent från december till januari. Producentpriserna sjönk i synnerhet på grund av billigare el jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, januari 2020

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 104,5 -0,7 -1,6
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 103,9 -0,7 -1,8
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 105,3 -0,8 -1,2
Exportprisindex 104,9 -0,8 -1,3
Importprisindex 107,9 -0,8 0,1
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 106,9 -0,5 -0,4
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 106,7 -0,6 -0,6

Producentprisindex 1949=100, januari 2020

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2011 -0,7 -1,6
Exportprisindex 1741 -0,8 -1,3
Importprisindex 1654 -0,8 0,1
Partiprisindex 2362 -0,6 -0,6

Viktstrukturerna i producentprisindexen har uppdaterats

Producentprisindexen är årliga kedjeindex, dvs. indexens viktstrukturer uppdateras årligen alltid i januari varje år. Vid utarbetande av viktstrukturer används de senaste uppgifterna som finns att tillgå från nationalräkenskaperna, industriproduktionsstatistiken och Tullens utrikeshandelsstatistik. Nationalräkenskapernas senaste uppgifter i tillgångs- och användningstabellerna gällde år 2015. Dessa uppgifter höjdes med 2017 års uppgifter på 2-siffernivå från nationalräkenskaperna när det gäller produktion, import och export. Den mest detaljerade nivåns produktgrupps- och företagsvikter baserar sig på uppgifter för år 2018 i Tullens utrikeshandelsstatistik och i industriproduktionsstatistiken. Utöver viktstrukturen har också produktklasser och företagsurval uppdaterats.

Uppdateringen av viktstrukturen och urvalet förbättrar indexens kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen snabbare kan beakta strukturella förändringar i produktionen, exporten och importen.


Källa: Producentprisindex 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (344,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/01/thi_2020_01_2020-02-26_tie_001_sv.html