Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), mars 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 105,5 101,1 103,4 -2,4 -3,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,5 97,2 102,3 -0,4 -3,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     78,7 -25,6 -34,1
C TILLVERKADE VAROR 100,7 100,5 100,7 -2,1 -3,2
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     115,3 0,3 2,6
10 Livsmedel 101,5 102,2 101,6 0,5 0,2
11 Drycker 108,4 106,2 107,5 -0,1 2,3
13 Textilvaror 105,9 102,0 103,2 0,1 -1,8
14 Kläder 110,6 100,7 101,6 -1,1 -0,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 105,7 108,6 106,3 -0,4 -2,3
17 Papper och pappersvaror 88,8 102,5 92,2 0,3 -16,7
171 Massa, papper och papp 86,1 100,5 89,2 0,5 -21,7
172 Varor av papper eller papp 99,1 105,4 101,3 0,0 0,0
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,7 0,3 -0,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,3 103,4 102,4 -2,1 -0,7
22 Gummi- och plastvaror 99,5 100,3 100,0 -0,6 -0,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,7 103,0 103,5 0,0 -1,3
24 Metaller 102,5 98,5 101,1 -2,5 -6,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,0 100,3 107,1 -0,3 1,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,6 96,5 96,7 0,1 -1,5
27 Elapparatur 99,8 101,8 101,4 -0,5 -0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,3 103,1 103,3 -0,2 0,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,0 103,1 103,3 -0,1 1,5
31 Möbler 108,5 106,5 107,8 -0,2 1,5
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,6 -0,3 4,8
35 El, gas, värme och kyla 100,4 92,5 99,7 -2,4 -14,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 95,5 92,5 94,8 -3,9 -21,5
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,9 0,0 0,6
42 Anläggningsarbeten 105,3   105,3 -0,4 0,7

Källa: Producentprisindex 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2020, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), mars 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/03/thi_2020_03_2020-04-24_tau_009_sv.html