Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 99,2 1,5 -9,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 96,0 1,5 1,4
C TILLVERKADE VAROR 99,5 0,3 -3,6
10 Livsmedel 102,9 0,9 1,7
11 Drycker 105,8 0,1 1,3
13 Textilvaror 101,6 -1,4 -1,7
14 Kläder 102,6 0,1 0,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 109,5 1,3 5,1
17 Papper och pappersvaror 102,1 0,6 -9,5
171 Massa, papper och papp 100,4 1,0 -13,9
172 Varor av papper eller papp 104,4 0,0 -0,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 101,4 -0,6 -2,9
22 Gummi- och plastvaror 99,4 -0,1 -0,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,3 -1,0 -0,1
24 Metaller 98,5 0,5 -6,0
244 Andra metaller än järn 92,9 0,4 -8,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,0 -0,3 -2,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,7 -0,1 -1,1
27 Elapparatur 102,0 0,0 0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,2 0,2 0,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,5 0,3 2,1
30 Andra transportmedel 106,7 -0,2 3,6
31 Möbler 106,2 -0,6 0,4
35 El, gas, värme och kyla 67,5 1,4 -51,9
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 67,5 1,4 -51,9

Källa: Producentprisindex 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anssi Peltola 029 551 3482, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2020, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/05/thi_2020_05_2020-06-24_tau_007_sv.html