Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), juni 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 105,4 100,7 103,2 1,3 -3,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 102,9 98,0 101,9 0,9 -2,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     83,5 12,2 -28,3
C TILLVERKADE VAROR 100,3 99,5 100,0 0,7 -3,3
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,3 -0,1 0,3
10 Livsmedel 102,7 101,8 102,3 -0,1 0,5
11 Drycker 110,9 106,1 108,8 1,2 2,8
13 Textilvaror 106,4 102,0 103,4 0,4 -1,2
14 Kläder 110,6 101,2 102,1 -1,0 0,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,8 108,7 107,2 -0,5 -0,8
17 Papper och pappersvaror 92,7 101,9 95,1 1,7 -11,7
171 Massa, papper och papp 91,2 100,2 93,2 2,4 -15,2
172 Varor av papper eller papp 98,8 104,5 100,8 -0,2 -0,7
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,6 0,0 0,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,4 100,0 100,0 -1,2 -2,6
22 Gummi- och plastvaror 97,6 98,7 98,4 -0,3 -2,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,3 102,0 102,9 -0,2 -0,7
24 Metaller 102,5 98,0 100,8 0,4 -4,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,6 100,7 106,9 0,6 0,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,0 96,0 96,3 -0,5 -1,8
27 Elapparatur 99,9 101,5 101,2 -0,4 -0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,6 103,0 103,4 -0,2 0,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 109,1 103,4 103,8 0,0 2,2
31 Möbler 109,3 105,4 107,9 -0,2 1,3
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     107,3 0,4 5,2
35 El, gas, värme och kyla 106,8 97,1 105,9 9,1 -3,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 105,7 97,1 104,3 14,9 -5,4
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,1
42 Anläggningsarbeten 100,3   100,3 -0,9 -5,4

Källa: Producentprisindex 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anssi Peltola 029 551 3482, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2020, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), juni 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/06/thi_2020_06_2020-07-24_tau_009_sv.html