Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, augusti 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2488 1894 2315 1,4 -2,7
0 Livsmedel     1631 0,1 -0,5
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3939 9,7 -11,4
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4516 2,3 -18,1
3B Gas, el och vatten     3148 18,6 -3,1
5 Produkter från den kemiska industrin     1570 -0,4 -3,2
68 Oädla metaller     2106 0,8 -1,5
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1850 -0,4 0,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4292 -0,2 1,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     469 -0,6 -2,3
73 Transportmedel     2221 -0,3 2,4

Källa: Producentprisindex 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, augusti 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/08/thi_2020_08_2020-09-24_tau_017_sv.html