Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), september 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 101,7 99,7 100,7 -0,7 -5,3
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     100,2 0,8 -3,7
C TILLVERKADE VAROR 99,3 99,6 99,4 -0,7 -5,7
10 Livsmedel 101,9 104,0 102,2 -0,7 0,3
11 Drycker 109,5 103,4 108,7 -0,3 3,4
13 Textilvaror 106,7 93,2 100,4 -0,9 -1,0
14 Kläder 110,6 102,6 105,6 0,1 2,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,4 97,0 102,6 0,6 -1,3
17 Papper och pappersvaror 87,7 97,5 94,9 -0,7 -7,6
171 Massa, papper och papp 84,7 97,3 94,5 -0,8 -8,2
172 Varor av papper eller papp 99,3 102,4 100,4 0,9 0,0
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     88,5 0,2 -1,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 97,8 112,2 107,5 -2,0 -4,8
22 Gummi- och plastvaror 97,5 103,7 101,2 -0,1 -1,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,8 95,7 101,4 0,7 -3,0
24 Metaller 102,9 99,3 99,3 -0,7 -7,7
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,9 108,4 108,6 0,4 -0,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,9 93,5 94,4 0,0 -5,7
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     106,0 0,0 2,0
27 Elapparatur 99,7 106,8 105,5 0,0 0,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 105,8 106,1 0,1 0,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,3 104,2 105,3 0,0 2,0
31 Möbler 109,6 104,9 109,1 -0,3 2,2
35 El, gas, värme och kyla 114,7 120,9 115,0 -0,9 -3,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 118,4 120,9 118,8 -1,3 -5,6
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,2

Källa: Producentprisindex 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/09/thi_2020_09_2020-10-26_tau_003_sv.html