Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 99,4 -0,6 -6,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 73,5 -3,3 -11,3
C TILLVERKADE VAROR 99,6 -0,7 -6,9
10 Livsmedel 104,0 -1,7 -0,1
11 Drycker 103,4 -0,4 -0,9
13 Textilvaror 93,2 -1,8 -1,8
14 Kläder 102,6 0,3 3,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 97,0 1,6 -3,7
17 Papper och pappersvaror 97,5 -0,6 -6,9
171 Massa, papper och papp 97,3 -0,7 -7,1
172 Varor av papper eller papp 102,4 0,1 0,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 112,2 -2,1 -5,9
22 Gummi- och plastvaror 103,7 0,0 -0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 95,7 1,9 -9,4
24 Metaller 99,3 -0,8 -8,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,4 0,2 2,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,5 0,0 -6,1
27 Elapparatur 106,8 0,2 1,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,8 0,1 0,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,2 -0,3 1,8
31 Möbler 104,9 0,1 2,8
35 El, gas, värme och kyla 120,9 8,8 -22,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 120,9 8,8 -22,4

Källa: Producentprisindex 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2020, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/09/thi_2020_09_2020-10-26_tau_005_sv.html