Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse

  2017–2018, % 2018–2019, % 7/2019–7/2020, % 8/2019–8/2020, %
Finland 4,6 0,4 -5,1 -4,3
Sverige 6,6 3,2 -4,9 -4,6
Tyskland 1,9 0,9 -1,3 -1,0
Frankrike 2,4 0,5 -2,1 1) -2,1 1)
Förenade kungariket 4,3 2,0 -3,7 -4,4
EU-27 2,7 0,6 -2,6 -2,2 2)
Euroområdet 2,5 0,3 -2,8 -2,5 2)
Förenta Staterna 4,5 0,0 -2,4 1) -1,8 1)
Japan 2,6 0,2 -0,9 -0,6
Källor: Statistikcentralen, Eurostat, U.S. Department of Labour, Bank of Japan
Grunderna för indexberäknigar kan variera mellan länder.
1) preliminär
2) Eurostats estimat

Källa: Producentprisindex 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2020, Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/09/thi_2020_09_2020-10-26_tau_024_sv.html