Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), oktober 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 105,8 101,8 103,8 -0,3 -3,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,2 87,2 100,4 -0,8 0,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     86,9 0,0 -23,5
C TILLVERKADE VAROR 101,9 101,1 101,5 0,4 -2,3
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,8 0,1 0,3
10 Livsmedel 101,0 101,9 101,2 -0,1 1,4
11 Drycker 114,8 112,6 113,9 -0,1 3,4
13 Textilvaror 107,1 100,0 102,2 0,0 -2,5
14 Kläder 111,4 98,5 99,7 0,1 -2,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,9 108,6 108,2 0,6 0,4
17 Papper och pappersvaror 87,0 100,7 90,4 -0,8 -7,1
171 Massa, papper och papp 84,0 98,5 87,0 -0,8 -9,2
172 Varor av papper eller papp 98,6 104,1 100,5 -0,7 -0,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 98,2 99,6 99,1 0,0 -3,4
22 Gummi- och plastvaror 97,6 96,9 97,3 -0,3 -3,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,7 101,9 102,4 -0,1 -1,9
24 Metaller 102,9 100,3 102,4 0,7 -4,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,8 100,2 106,9 0,7 -0,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,8 94,5 94,9 -0,2 -2,6
27 Elapparatur 100,3 100,1 100,4 0,3 -1,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,1 102,8 103,4 0,3 0,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 109,6 94,2 95,4 0,0 2,1
31 Möbler 109,9 104,7 107,9 0,2 0,6
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,7 -0,2 1,5
35 El, gas, värme och kyla 104,5 102,9 103,9 -6,3 -10,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 103,0 102,9 102,4 -8,9 -14,6
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,2
42 Anläggningsarbeten 102,2   102,2 0,5 -2,0

Källa: Producentprisindex 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2020, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/10/thi_2020_10_2020-11-24_tau_011_sv.html