Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, oktober 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2473 1877 2299 -0,3 -3,3
0 Livsmedel     1625 -0,4 1,3
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3747 -1,9 -17,1
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4376 1,8 -22,6
3B Gas, el och vatten     2936 -5,6 -10,1
5 Produkter från den kemiska industrin     1570 -0,3 -2,8
68 Oädla metaller     2188 1,2 -0,4
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1847 0,0 -0,2
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4294 0,1 0,9
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     467 0,0 -2,1
73 Transportmedel     2221 0,0 1,7

Källa: Producentprisindex 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/10/thi_2020_10_2020-11-24_tau_017_sv.html