Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 100,6 0,0 -7,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 89,5 2,8 -3,3
C TILLVERKADE VAROR 99,6 0,1 -3,1
10 Livsmedel 102,9 -0,2 2,5
11 Drycker 105,4 0,0 0,0
13 Textilvaror 100,3 0,2 -2,3
14 Kläder 98,8 -0,1 -3,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,6 -0,7 -0,8
17 Papper och pappersvaror 100,2 -0,5 -4,7
171 Massa, papper och papp 98,0 -0,5 -5,5
172 Varor av papper eller papp 103,5 -0,5 -3,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,3 -0,3 -5,2
22 Gummi- och plastvaror 96,9 0,1 -3,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,4 -0,5 -2,7
24 Metaller 102,2 1,6 0,2
244 Andra metaller än järn 107,8 3,4 5,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 98,1 -1,9 -2,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,5 -0,2 -2,6
27 Elapparatur 100,6 0,3 -1,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,6 -0,1 0,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,7 0,0 1,1
30 Andra transportmedel 101,6 -0,3 -2,7
31 Möbler 104,4 -0,2 -2,2
35 El, gas, värme och kyla 88,6 -13,9 -43,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 88,6 -13,9 -43,3

Källa: Producentprisindex 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2020, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/11/thi_2020_11_2020-12-23_tau_007_sv.html