Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (MIG), november 2020

Användningssyfte (MIG) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
Insatsvaror 101,2 101,0 101,3 0,5 -2,1
Kapitalvaror 106,0 98,0 100,9 -0,2 0,1
Varaktiga konsumtionsvaror 109,4 95,8 100,3 0,1 -0,2
Icke varaktiga konsumtionsvaror 103,8 109,7 106,7 0,3 2,4
Energi 99,3 88,9 95,6 -0,6 -18,9

Källa: Producentprisindex 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2020, Tabellbilaga 12. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (MIG), november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/11/thi_2020_11_2020-12-23_tau_012_sv.html