Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2476 1882 2303 0,2 -3,2
0 Livsmedel     1634 0,6 1,5
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3724 -0,6 -18,6
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4459 1,9 -22,4
3B Gas, el och vatten     2840 -3,3 -13,7
5 Produkter från den kemiska industrin     1572 0,1 -3,2
68 Oädla metaller     2240 2,4 2,5
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1846 -0,1 -0,3
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4289 -0,1 0,6
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     466 -0,1 -2,1
73 Transportmedel     2222 0,1 1,8

Källa: Producentprisindex 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/11/thi_2020_11_2020-12-23_tau_017_sv.html