Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse

  2017–2018, % 2018–2019, % 9/2019–9/2020, % 10/2019–10/2020, %
Finland 4,6 0,4 -5,5 -5,6
Sverige 6,6 3,2 -4,2 -4,3
Tyskland 1,9 0,9 -1,0 -0,9
Frankrike 2,4 0,5 -2,1 1) -2,0 1)
Förenade kungariket 3,7 0,8 -1,2 -0,7
EU-27 2,6 0,7 -2,4 -2,0 2)
Euroområdet 2,5 0,5 -2,7 -2,2
Förenta Staterna 4,5 0,0 -1,5 1) -1,5 1)
Japan 2,6 0,2 -0,8 -2,1
Källor: Statistikcentralen, Eurostat, U.S. Department of Labour, Bank of Japan
Grunderna för indexberäknigar kan variera mellan länder.
1) preliminär
2) Eurostats estimat

Källa: Producentprisindex 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2020, Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/11/thi_2020_11_2020-12-23_tau_024_sv.html