Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 101,1 0,8 -4,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 81,4 12,1 9,9
C TILLVERKADE VAROR 101,2 0,7 -4,5
10 Livsmedel 103,6 -0,4 0,0
11 Drycker 103,6 0,6 0,0
13 Textilvaror 93,1 0,4 -2,4
14 Kläder 103,6 0,1 2,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 99,1 1,2 2,2
17 Papper och pappersvaror 96,5 -0,6 -5,7
171 Massa, papper och papp 96,3 -0,6 -5,8
172 Varor av papper eller papp 100,2 -0,7 -1,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 117,8 0,1 0,1
22 Gummi- och plastvaror 103,5 -0,1 -0,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 88,4 -4,1 -16,3
24 Metaller 103,7 2,7 -2,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 112,0 1,2 3,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,2 1,0 -7,5
27 Elapparatur 105,4 0,1 -0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 106,1 0,1 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,4 0,0 0,2
31 Möbler 104,9 0,0 2,8
35 El, gas, värme och kyla 139,6 2,6 -0,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 139,6 2,6 -0,3

Källa: Producentprisindex 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2020, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/12/thi_2020_12_2021-01-25_tau_005_sv.html