Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 102,2 1,6 -6,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 88,8 -0,8 -9,6
C TILLVERKADE VAROR 100,1 0,5 -2,8
10 Livsmedel 104,4 1,5 3,6
11 Drycker 105,5 0,1 0,2
13 Textilvaror 100,3 -0,1 -2,9
14 Kläder 98,0 -0,8 -3,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,6 0,9 -1,4
17 Papper och pappersvaror 99,8 -0,4 -3,8
171 Massa, papper och papp 97,4 -0,7 -4,1
172 Varor av papper eller papp 103,6 0,1 -3,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,9 0,7 -4,4
22 Gummi- och plastvaror 96,8 -0,2 -3,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,1 0,6 -2,2
24 Metaller 103,7 1,4 0,3
244 Andra metaller än järn 110,8 2,8 7,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 98,3 0,3 -3,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,3 -0,2 -2,1
27 Elapparatur 100,0 -0,6 -1,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,5 -0,1 0,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,8 0,1 1,2
30 Andra transportmedel 99,9 -1,7 -4,4
31 Möbler 104,0 -0,5 -2,5
35 El, gas, värme och kyla 130,4 47,2 3,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 130,4 47,2 3,5

Källa: Producentprisindex 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2020, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/12/thi_2020_12_2021-01-25_tau_007_sv.html