Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 4:e kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 105,9 -0,1 0,4
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 105,9 -0,3 0,8
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,6 0,4 -0,4
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,6 0,0 -1,5
L FASTIGHETSTJÄNSTER 107,3 0,3 0,9
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,1 -0,3 -0,6
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,2 -0,5 1,1
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 107,3 1,0 0,5
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 113,6 0,0 3,8
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 105,2 0,2 -0,2
S ANDRA TJÄNSTER 107,0 0,0 1,7
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 104,4 0,1 -0,9
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 115,3 -1,1 0,4
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 107,2 -0,4 -0,6
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 87,2 -7,7 -12,9
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 108,8 0,0 4,5
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 108,2 0,2 -0,3
52.24 Tjänster avseende godshantering 97,9 -0,5 1,9
53 Postbefordran och kurirtjänster 133,1 0,6 2,5
53.10 Postbefordran via nationella posten 139,6 0,6 4,3
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 107,0 0,7 -2,8
56 Bar- och restaurangtjänster 109,4 0,8 2,2
58 Förlagstjänster 109,2 0,0 -1,5
61 Telekommunikation 100,2 -0,1 -3,0
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,2 0,0 -0,9
63 Informationstjänster 92,6 0,0 -1,6
68.20A Hyror för kontorslokaler 104,6 0,2 0,6
68.20B Hyror för affärslokaler 103,6 0,5 0,8
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 108,1 -0,1 0,4
69.10 Juridiska tjänster 113,9 0,1 1,5
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 105,2 -0,3 -0,1
70.2 Företagsrådgivningstjänster 106,4 -0,2 -1,4
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 101,2 -0,1 0,3
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,2 -0,9 0,7
73.1 Reklamtjänster 103,8 -0,9 0,7
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 93,2 -0,2 -1,3
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 105,9 0,4 1,8
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 108,4 0,1 1,7
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 110,4 0,2 2,4
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 107,2 0,1 1,4
85 Tjänster avseende utbildning 107,3 1,0 0,5
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 113,6 0,0 3,8
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,7 -0,1 0,7
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 100,6 0,4 -0,6
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 108,2 0,4 1,4
96.01 Tvätteritjänster 104,6 -1,0 1,9

Källa: Producentprisindex 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2020, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 4:e kvartalet 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/12/thi_2020_12_2021-01-25_tau_023_sv.html