Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), januari 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 104,9 102,4 103,7 1,4 -0,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     107,0 4,4 8,9
C TILLVERKADE VAROR 102,6 102,2 102,3 1,2 -2,2
10 Livsmedel 102,0 103,6 102,3 -0,1 0,6
11 Drycker 109,5 105,3 109,1 0,4 0,6
13 Textilvaror 107,5 93,4 100,9 0,4 0,3
14 Kläder 112,3 104,1 107,2 0,6 3,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 110,3 102,6 106,6 2,5 6,0
17 Papper och pappersvaror 85,4 96,3 93,5 -0,4 -5,1
171 Massa, papper och papp 81,9 96,2 93,1 -0,4 -5,4
172 Varor av papper eller papp 97,9 99,3 98,5 -0,5 -1,3
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,3 0,8 0,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,9 115,1 110,5 -1,4 0,1
22 Gummi- och plastvaror 100,6 104,6 103,2 1,5 0,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 100,9 94,4 99,5 0,0 -3,9
24 Metaller 111,1 106,9 107,0 3,4 2,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,3 114,6 110,9 1,6 1,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,0 93,7 94,7 -0,3 -7,0
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     107,5 0,1 0,3
27 Elapparatur 100,5 106,0 105,1 0,6 -0,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,9 106,2 106,5 0,1 1,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,4 104,0 105,3 -0,9 -0,1
31 Möbler 110,4 104,9 109,8 0,0 2,4
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,1 -0,5 -0,5
35 El, gas, värme och kyla 119,2 172,4 119,6 3,6 12,7
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     103,8 2,6 2,5

Källa: Producentprisindex 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2021, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), januari 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/01/thi_2021_01_2021-02-26_tau_003_sv.html