Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), april 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 107,2 107,9 107,5 0,5 8,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     112,0 1,6 18,5
C TILLVERKADE VAROR 105,9 107,7 106,7 0,7 8,0
10 Livsmedel 102,6 103,2 102,7 0,0 1,0
11 Drycker 109,2 101,4 108,1 -0,7 0,7
13 Textilvaror 110,2 96,1 103,7 1,6 3,4
14 Kläder 112,3 105,0 107,7 -0,1 2,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 114,8 112,7 113,6 3,8 12,0
17 Papper och pappersvaror 92,2 100,5 98,2 2,0 1,4
171 Massa, papper och papp 93,9 100,3 98,4 2,1 1,7
172 Varor av papper eller papp 95,0 106,1 97,5 0,9 -1,8
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,9 0,2 0,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 106,8 125,7 119,6 4,0 8,6
22 Gummi- och plastvaror 102,1 106,2 104,7 0,2 2,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,0 87,2 99,2 -0,7 -4,5
24 Metaller 119,6 118,7 117,5 2,3 16,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 116,4 122,9 117,3 1,2 8,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,2 93,4 94,5 -0,3 -2,1
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     107,0 -0,1 -1,8
27 Elapparatur 100,7 106,2 105,3 -0,3 -0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,2 106,9 107,1 0,3 1,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 111,9 104,7 106,6 0,9 1,5
31 Möbler 112,0 106,9 111,4 0,4 2,9
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,5 -0,4 -0,3
35 El, gas, värme och kyla 113,7 152,7 114,1 -2,4 14,0
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 115,6 152,7 116,1 -3,9 22,6
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 2,4

Källa: Producentprisindex 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2021, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/04/thi_2021_04_2021-05-24_tau_003_sv.html