Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,8 1,0 9,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 90,9 11,2 21,6
C TILLVERKADE VAROR 107,7 0,9 9,0
10 Livsmedel 103,2 -0,1 -1,7
11 Drycker 101,4 -2,9 -1,4
13 Textilvaror 96,1 2,0 3,0
14 Kläder 105,0 -0,1 4,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 112,7 5,3 18,4
17 Papper och pappersvaror 100,5 1,1 0,6
171 Massa, papper och papp 100,3 1,0 0,5
172 Varor av papper eller papp 106,1 2,6 4,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 125,7 4,2 9,5
22 Gummi- och plastvaror 106,2 0,5 1,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 87,2 -4,9 -15,8
24 Metaller 118,7 2,5 16,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 122,9 3,2 17,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,4 -0,5 -2,7
27 Elapparatur 106,2 -0,8 -0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 106,9 0,3 1,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,7 -0,1 1,3
31 Möbler 106,9 0,5 2,1
35 El, gas, värme och kyla 152,7 -2,2 88,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 152,7 -2,2 88,4

Källa: Producentprisindex 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/04/thi_2021_04_2021-05-24_tau_005_sv.html