Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,4 0,5 12,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 96,4 1,4 1,9
C TILLVERKADE VAROR 105,0 0,8 5,8
10 Livsmedel 108,9 0,2 6,8
11 Drycker 105,5 0,2 -0,2
13 Textilvaror 101,4 0,4 -1,6
14 Kläder 98,6 -0,2 -3,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,2 -2,2 0,1
17 Papper och pappersvaror 111,3 4,4 9,7
171 Massa, papper och papp 114,7 6,0 15,4
172 Varor av papper eller papp 105,5 1,7 1,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 111,9 1,1 9,8
22 Gummi- och plastvaror 100,0 1,8 0,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,6 -0,5 -1,6
24 Metaller 119,9 4,9 22,4
244 Andra metaller än järn 126,1 5,7 36,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 101,8 0,4 1,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 95,4 -0,3 -1,5
27 Elapparatur 102,9 0,8 0,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,2 0,0 0,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,7 0,2 1,5
30 Andra transportmedel 101,7 -0,3 -4,9
31 Möbler 107,1 -0,1 0,3
35 El, gas, värme och kyla 123,4 -5,0 85,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 123,4 -5,0 85,4

Källa: Producentprisindex 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2021, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/04/thi_2021_04_2021-05-24_tau_007_sv.html