Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2021

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2561 2037 2416 0,3 7,4
0 Livsmedel     1665 -0,1 2,6
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4395 -2,3 39,0
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5573 -2,1 59,5
3B Gas, el och vatten     3123 -2,6 19,2
5 Produkter från den kemiska industrin     1693 1,3 6,3
68 Oädla metaller     2688 4,1 35,9
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1861 0,1 0,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4305 -0,1 0,1
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     473 0,3 -0,4
73 Transportmedel     2239 0,3 0,7

Källa: Producentprisindex 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2021, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/04/thi_2021_04_2021-05-24_tau_017_sv.html