Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), maj 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 109,8 110,2 110,0 2,3 11,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     114,2 2,0 18,6
C TILLVERKADE VAROR 108,8 109,9 109,3 2,4 10,6
10 Livsmedel 102,7 105,8 103,1 0,3 0,3
11 Drycker 110,0 103,8 109,2 1,1 1,0
13 Textilvaror 111,1 96,1 104,0 0,4 3,7
14 Kläder 112,3 104,9 107,7 0,0 2,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 121,5 121,0 120,9 6,5 17,0
17 Papper och pappersvaror 97,8 104,8 102,8 4,7 5,0
171 Massa, papper och papp 102,5 104,6 103,4 5,0 5,8
172 Varor av papper eller papp 95,1 111,2 98,6 1,1 -1,8
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,9 0,0 0,7
20 Kemikalier och kemiska produkter 110,3 123,6 119,1 -0,4 9,9
22 Gummi- och plastvaror 108,5 113,4 111,5 6,5 10,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,9 85,1 99,7 0,5 -4,4
24 Metaller 130,3 123,1 124,1 5,6 26,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 119,1 125,4 120,0 2,3 11,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,3 93,8 94,8 0,3 -2,0
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     106,9 -0,1 -2,4
27 Elapparatur 101,4 106,5 105,7 0,4 0,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,8 107,1 107,4 0,3 1,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 113,5 105,1 107,2 0,6 1,3
31 Möbler 112,4 106,9 111,8 0,3 2,9
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,6 0,1 -0,2
35 El, gas, värme och kyla 117,0 167,5 117,4 2,9 17,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 121,0 167,5 121,5 4,7 28,9
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 3,0

Källa: Producentprisindex 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2021, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/05/thi_2021_05_2021-06-24_tau_003_sv.html