Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 110,0 2,1 11,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 91,7 0,9 22,3
C TILLVERKADE VAROR 109,9 2,1 11,2
10 Livsmedel 105,8 2,5 1,1
11 Drycker 103,8 2,4 -0,3
13 Textilvaror 96,1 0,0 2,8
14 Kläder 104,9 0,0 3,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 121,0 7,3 22,3
17 Papper och pappersvaror 104,8 4,3 4,3
171 Massa, papper och papp 104,6 4,3 4,2
172 Varor av papper eller papp 111,2 4,8 8,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 123,6 -1,6 10,4
22 Gummi- och plastvaror 113,4 6,7 9,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 85,1 -2,3 -20,9
24 Metaller 123,1 3,7 25,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 125,4 2,0 18,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,8 0,4 -2,6
27 Elapparatur 106,5 0,3 0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 107,1 0,2 1,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,1 0,4 0,8
31 Möbler 106,9 0,0 2,1
35 El, gas, värme och kyla 167,5 9,6 101,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 167,5 9,6 101,2

Källa: Producentprisindex 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/05/thi_2021_05_2021-06-24_tau_005_sv.html