Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), maj 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 110,7 112,2 110,5 1,2 8,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 111,3 97,0 108,7 1,3 7,4
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     120,6 3,6 53,7
C TILLVERKADE VAROR 110,0 107,3 108,7 1,8 7,9
10 Livsmedel 101,8 107,3 103,4 0,0 1,9
11 Drycker 116,9 114,7 116,1 0,2 2,3
13 Textilvaror 111,1 100,6 103,7 -0,2 0,8
14 Kläder 112,3 98,0 99,3 -0,2 -3,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 121,5 109,1 120,1 5,2 11,5
17 Papper och pappersvaror 97,8 114,4 101,9 5,1 9,0
171 Massa, papper och papp 102,5 119,6 106,1 7,7 16,6
172 Varor av papper eller papp 95,1 105,8 98,4 0,1 -2,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 110,3 115,8 114,2 3,4 12,9
22 Gummi- och plastvaror 108,5 103,4 105,7 4,3 7,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,1 103,2 103,0 1,1 -0,2
24 Metaller 130,3 124,1 128,0 6,3 27,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 119,1 103,1 114,5 2,1 7,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,3 95,7 96,0 0,4 -0,8
27 Elapparatur 101,4 102,9 102,6 0,3 1,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,1 103,3 104,1 0,3 0,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 114,5 95,1 96,5 0,2 1,3
31 Möbler 112,4 107,3 110,5 0,3 2,2
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,6 0,1 -0,2
35 El, gas, värme och kyla 110,5 149,6 113,1 3,3 24,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 111,0 149,6 114,6 4,8 37,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 3,0
42 Anläggningsarbeten 107,4   107,4 -0,5 6,0

Källa: Producentprisindex 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2021, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/05/thi_2021_05_2021-06-24_tau_011_sv.html