Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 1. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 106,8 0,9 0,9
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 109,1 3,1 3,7
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,3 0,6 0,1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,2 -0,4 -1,7
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 107,9 0,5 1,2
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,4 0,3 -0,4
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,8 -0,5 0,6
P KOULUTUSPALVELUT 106,7 -0,5 0,6
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 117,3 3,3 3,7
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 106,6 1,4 0,2
S MUUT PALVELUT 107,2 0,2 1,1
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 107,2 2,6 1,6
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 115,9 0,5 -0,5
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 110,1 2,6 1,2
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 90,4 3,6 -12,6
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 113,2 4,1 7,4
52.10 Varastointipalvelut 108,0 -0,2 -2,0
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 95,0 -2,9 -1,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 135,4 1,7 4,1
53.10 Postin yleispalvelut 141,3 1,2 5,4
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 108,2 1,1 -2,1
56 Ravitsemispalvelut 110,0 0,6 2,2
58 Kustannuspalvelut 109,0 -0,1 -2,4
61 Televiestintäpalvelut 98,9 -1,4 -3,3
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,2 0,0 -0,8
63 Tietopalvelut 92,0 -0,7 -1,0
68.20A Toimistotilojen vuokrat 105,3 0,7 1,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 105,1 1,4 1,8
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,0 -0,1 -0,1
69.10 Lakiasiainpalvelut 114,3 0,3 0,9
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 104,8 -0,3 -0,6
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,1 0,7 -0,3
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,8 0,7 0,6
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,3 -0,8 -1,0
73.1 Mainospalvelut 102,9 -0,9 -1,1
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 90,7 -2,7 -3,1
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 106,8 0,8 2,0
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 109,3 0,8 2,1
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 111,5 0,9 2,3
81.2 Siivouspalvelut 108,1 0,8 1,9
85 Koulutuspalvelut 106,7 -0,5 0,6
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,3 3,3 3,7
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,4 -0,3 -0,5
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 102,9 2,3 0,6
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 108,1 0,0 1,0
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 104,0 -0,6 -0,7

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. toukokuu 2021, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 1. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2021/05/thi_2021_05_2021-06-24_tau_023_fi.html