Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, augusti

Producentprisindex 2021, juni

2021
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor