Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juni 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 111,9 1,7 11,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 101,2 10,3 32,3
C TILLVERKADE VAROR 111,7 1,6 11,4
10 Livsmedel 105,8 0,0 1,3
11 Drycker 103,9 0,0 0,8
13 Textilvaror 96,1 0,1 2,8
14 Kläder 104,9 0,0 2,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 121,8 0,7 24,6
17 Papper och pappersvaror 107,5 2,5 6,9
171 Massa, papper och papp 107,3 2,6 6,8
172 Varor av papper eller papp 111,6 0,4 9,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 126,1 2,0 13,5
22 Gummi- och plastvaror 113,6 0,2 8,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 84,3 -1,0 -21,7
24 Metaller 126,0 2,4 27,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 125,5 0,1 19,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,9 0,2 -2,8
27 Elapparatur 107,6 1,0 0,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 107,1 0,0 1,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,7 0,5 0,8
31 Möbler 106,9 0,0 2,1
35 El, gas, värme och kyla 243,3 45,3 106,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 243,3 45,3 106,4

Källa: Producentprisindex 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juni 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/06/thi_2021_06_2021-07-26_tau_005_sv.html