Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), juni 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 112,6 113,4 112,3 1,3 8,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 111,7 98,0 109,2 0,7 7,1
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     126,1 6,0 51,1
C TILLVERKADE VAROR 109,7 107,2 108,5 0,9 8,5
10 Livsmedel 103,4 107,7 104,6 0,3 2,2
11 Drycker 109,8 105,7 108,0 -0,1 -0,7
13 Textilvaror 111,5 100,5 103,8 0,0 0,4
14 Kläder 112,3 98,2 99,5 0,2 -2,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 122,7 107,6 120,9 0,7 12,8
17 Papper och pappersvaror 101,1 118,3 105,4 3,5 10,9
171 Massa, papper och papp 107,4 124,9 111,1 4,7 19,2
172 Varor av papper eller papp 95,7 107,4 99,3 0,9 -1,5
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     93,1 0,0 0,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 111,5 117,8 116,0 1,6 16,0
22 Gummi- och plastvaror 109,0 104,8 106,7 1,0 8,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,8 103,7 103,0 0,0 0,1
24 Metaller 130,9 129,4 131,1 2,4 30,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 120,1 103,3 115,3 0,7 7,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,3 95,3 95,7 -0,3 -0,6
27 Elapparatur 102,1 103,1 103,0 0,4 1,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,0 103,3 104,0 0,1 0,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,9 105,6 105,9 0,4 2,0
31 Möbler 112,4 108,1 110,8 0,3 2,7
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,5 -0,2 -0,7
35 El, gas, värme och kyla 122,8 173,7 125,8 5,9 18,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 130,6 173,7 134,3 8,9 28,8
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 3,0
42 Anläggningsarbeten 107,4   107,4 0,0 7,1

Källa: Producentprisindex 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2021, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/06/thi_2021_06_2021-07-26_tau_009_sv.html