Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juni 2021

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2608 2105 2472 1,1 8,0
0 Livsmedel     1662 0,1 1,6
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4740 4,7 30,8
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5915 3,2 40,6
3B Gas, el och vatten     3438 6,7 20,3
5 Produkter från den kemiska industrin     1743 0,6 10,8
68 Oädla metaller     2727 -1,2 34,7
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1868 0,1 0,5
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4316 0,0 0,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     476 0,1 0,8
73 Transportmedel     2254 0,5 1,4

Källa: Producentprisindex 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2021, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/06/thi_2021_06_2021-07-26_tau_017_sv.html