Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 115,6 3,4 14,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 101,1 0,0 33,6
C TILLVERKADE VAROR 115,4 3,4 14,5
10 Livsmedel 106,0 0,2 2,2
11 Drycker 103,5 -0,4 0,4
13 Textilvaror 96,2 0,1 1,7
14 Kläder 104,3 -0,6 1,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 147,2 20,8 50,3
17 Papper och pappersvaror 110,0 2,3 10,1
171 Massa, papper och papp 109,8 2,3 10,1
172 Varor av papper eller papp 113,8 1,9 10,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 131,0 3,9 14,8
22 Gummi- och plastvaror 116,5 2,6 11,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 97,5 15,7 1,2
24 Metaller 133,8 6,2 34,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 124,4 -0,8 14,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,1 0,2 -0,5
27 Elapparatur 106,5 -1,0 -0,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 107,2 0,1 1,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,0 0,3 1,1
31 Möbler 107,1 0,2 2,2
35 El, gas, värme och kyla 277,5 14,0 163,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 277,5 14,0 163,8

Källa: Producentprisindex 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/07/thi_2021_07_2021-08-24_tau_005_sv.html