Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 116,5 2,7 15,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 100,1 2,2 7,9
C TILLVERKADE VAROR 108,8 1,4 8,5
10 Livsmedel 107,9 -0,1 5,6
11 Drycker 105,6 0,0 0,0
13 Textilvaror 101,6 0,8 1,1
14 Kläder 98,8 0,2 -2,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 109,9 2,3 0,5
17 Papper och pappersvaror 122,1 3,2 18,9
171 Massa, papper och papp 130,3 4,3 30,0
172 Varor av papper eller papp 108,6 1,1 2,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 122,0 3,5 19,9
22 Gummi- och plastvaror 105,1 0,8 6,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,5 -0,1 1,5
24 Metaller 136,6 5,3 37,4
244 Andra metaller än järn 136,9 4,6 38,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 104,9 1,6 4,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 95,5 0,0 -0,4
27 Elapparatur 103,6 0,3 2,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,7 0,5 0,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,9 0,3 2,1
30 Andra transportmedel 102,5 1,0 -0,8
31 Möbler 108,4 0,3 3,1
35 El, gas, värme och kyla 261,1 50,3 272,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 261,1 50,3 272,5

Källa: Producentprisindex 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2021, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/07/thi_2021_07_2021-08-24_tau_007_sv.html