Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), augusti 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 116,0 117,0 115,8 1,1 11,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 108,3 100,1 106,8 0,7 6,4
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     134,2 0,1 54,6
C TILLVERKADE VAROR 115,5 109,6 112,5 1,4 12,6
10 Livsmedel 104,3 107,9 105,3 0,3 3,0
11 Drycker 109,7 106,1 108,2 -0,2 0,1
13 Textilvaror 114,5 101,2 105,1 0,0 2,3
14 Kläder 112,3 99,3 100,6 0,9 -0,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 149,0 108,3 144,0 7,2 33,4
17 Papper och pappersvaror 109,2 122,8 112,6 2,9 22,6
171 Massa, papper och papp 119,4 131,9 121,8 4,0 37,0
172 Varor av papper eller papp 96,6 107,7 100,0 0,5 -0,7
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     93,0 -0,2 1,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 116,8 124,8 122,6 1,8 23,5
22 Gummi- och plastvaror 113,3 106,2 109,4 1,1 11,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,7 104,4 105,3 0,4 3,2
24 Metaller 147,5 140,4 144,8 2,8 42,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 127,9 106,4 121,8 3,9 15,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 102,0 95,4 95,8 0,1 0,6
27 Elapparatur 106,3 104,2 105,1 1,5 4,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 106,4 104,8 105,5 0,9 2,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,8 105,9 106,2 0,1 2,2
31 Möbler 113,9 109,2 112,1 0,3 3,9
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     107,3 0,8 0,1
35 El, gas, värme och kyla 130,3 220,3 135,7 -3,0 16,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 140,7 220,3 147,9 -5,6 22,9
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 3,1
42 Anläggningsarbeten 108,6   108,6 0,7 6,9

Källa: Producentprisindex 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2021, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), augusti 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/08/thi_2021_08_2021-09-24_tau_009_sv.html