Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), september 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 117,6 119,2 117,6 1,5 13,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 107,7 102,5 106,7 -0,1 5,6
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     142,7 6,3 69,4
C TILLVERKADE VAROR 117,3 110,3 113,8 1,1 14,4
10 Livsmedel 104,7 108,1 105,6 0,3 3,3
11 Drycker 110,4 106,1 108,6 0,4 0,6
13 Textilvaror 115,5 98,7 103,6 -1,4 1,3
14 Kläder 112,3 99,4 100,7 0,1 1,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 151,4 110,7 146,4 1,7 36,1
17 Papper och pappersvaror 109,8 123,2 113,1 0,5 24,2
171 Massa, papper och papp 120,3 132,6 122,7 0,7 39,9
172 Varor av papper eller papp 96,4 107,7 99,9 -0,1 -1,2
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     93,2 0,2 1,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 122,2 125,2 124,3 1,4 25,5
22 Gummi- och plastvaror 113,2 106,2 109,3 0,0 12,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,8 106,0 105,8 0,5 3,3
24 Metaller 154,7 141,2 148,7 2,7 46,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 130,2 109,0 124,2 1,9 17,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,9 95,8 96,2 0,4 1,2
27 Elapparatur 104,6 104,2 104,5 -0,5 4,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 107,2 105,1 105,9 0,4 2,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 114,1 105,8 106,4 0,1 2,4
31 Möbler 115,5 110,7 113,7 1,4 5,5
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     109,3 1,9 2,2
35 El, gas, värme och kyla 138,5 279,2 146,9 8,3 27,9
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 154,2 279,2 165,7 12,0 40,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 3,1
42 Anläggningsarbeten 109,5   109,5 0,9 7,7

Källa: Producentprisindex 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2021, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), september 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/09/thi_2021_09_2021-10-25_tau_009_sv.html