Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 123,3 3,4 22,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 105,5 3,0 21,1
C TILLVERKADE VAROR 112,5 1,9 13,0
10 Livsmedel 108,7 0,3 5,4
11 Drycker 106,1 0,1 0,6
13 Textilvaror 99,4 0,4 -0,8
14 Kläder 100,2 0,4 1,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 110,5 0,0 1,9
17 Papper och pappersvaror 125,9 2,2 25,0
171 Massa, papper och papp 135,4 2,1 37,4
172 Varor av papper eller papp 110,2 2,3 5,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 130,7 4,4 31,2
22 Gummi- och plastvaror 107,9 2,0 11,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,6 2,6 6,6
24 Metaller 149,9 5,8 49,0
244 Andra metaller än järn 145,8 8,3 39,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,0 0,1 9,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,1 0,1 1,5
27 Elapparatur 105,7 1,3 5,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,8 0,8 3,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,1 -0,7 1,5
30 Andra transportmedel 103,8 0,8 1,8
31 Möbler 111,1 0,4 6,1
35 El, gas, värme och kyla 216,8 -22,3 110,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 216,8 -22,3 110,7

Källa: Producentprisindex 2021, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2021, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/10/thi_2021_10_2021-11-24_tau_007_sv.html