Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 122,5 0,1 22,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 100,0 0,4 37,7
C TILLVERKADE VAROR 122,3 0,1 21,7
10 Livsmedel 109,2 -0,1 5,0
11 Drycker 102,0 -2,0 -0,9
13 Textilvaror 100,1 -0,2 8,0
14 Kläder 105,1 1,3 1,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 144,2 -3,6 47,2
17 Papper och pappersvaror 116,4 0,3 19,9
171 Massa, papper och papp 116,2 0,2 19,9
172 Varor av papper eller papp 121,8 3,4 20,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 140,2 -1,2 19,1
22 Gummi- och plastvaror 120,3 1,1 16,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 96,1 3,9 4,3
24 Metaller 157,1 4,3 55,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 132,6 0,4 19,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,5 -0,1 1,3
27 Elapparatur 109,9 0,8 4,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 108,6 0,1 2,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,4 0,2 2,9
31 Möbler 108,2 0,0 3,1
35 El, gas, värme och kyla 369,3 -0,2 171,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 369,3 -0,2 171,4

Källa: Producentprisindex 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/11/thi_2021_11_2021-12-23_tau_005_sv.html