Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 126,0 2,2 25,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 108,0 2,4 20,7
C TILLVERKADE VAROR 114,1 1,4 14,6
10 Livsmedel 109,8 1,1 6,7
11 Drycker 106,0 0,0 0,6
13 Textilvaror 99,5 0,1 -0,9
14 Kläder 100,3 0,1 1,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 110,9 0,4 3,1
17 Papper och pappersvaror 127,2 1,1 26,9
171 Massa, papper och papp 136,6 0,8 39,3
172 Varor av papper eller papp 111,9 1,5 8,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 137,2 5,0 38,2
22 Gummi- och plastvaror 108,7 0,8 12,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,3 1,5 8,8
24 Metaller 153,2 2,2 50,0
244 Andra metaller än järn 151,5 3,9 40,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 111,5 2,2 13,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,3 0,2 1,9
27 Elapparatur 106,6 0,8 5,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 106,1 0,3 3,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,5 0,3 1,8
30 Andra transportmedel 105,2 1,4 3,6
31 Möbler 111,4 0,3 6,7
35 El, gas, värme och kyla 285,8 31,8 222,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 285,8 31,8 222,4

Källa: Producentprisindex 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2021, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/11/thi_2021_11_2021-12-23_tau_007_sv.html