Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2021

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2750 2309 2641 1,4 14,7
0 Livsmedel 1719 1,0 5,2
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme 5706 5,0 53,2
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel 6889 0,4 54,5
3B Gas, el och vatten 4307 11,0 51,7
5 Produkter från den kemiska industrin 1938 4,3 23,3
68 Oädla metaller 3091 2,4 38,0
7 Maskiner, apparater o. transportmedel 1910 0,6 3,5
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska) 4467 0,9 4,1
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel 486 0,3 4,4
73 Transportmedel 2283 0,6 2,8

Källa: Producentprisindex 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2021, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/11/thi_2021_11_2021-12-23_tau_017_sv.html