Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 3:e kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 108,3 0,6 2,2
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 112,3 0,8 5,8
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 110,6 1,0 2,3
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,8 0,4 0,1
L FASTIGHETSTJÄNSTER 108,6 0,3 1,5
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 107,0 1,1 1,5
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 102,3 0,6 0,5
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,7 0,3 0,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 118,6 0,1 4,4
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 107,6 0,3 2,5
S ANDRA TJÄNSTER 107,8 0,1 0,8
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 107,8 -0,6 3,3
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 118,6 1,2 1,7
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 113,1 -0,1 5,0
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 98,9 -0,6 4,7
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 120,0 3,2 10,3
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 106,1 -1,4 -1,8
52.24 Tjänster avseende godshantering 91,3 1,2 -7,1
53 Postbefordran och kurirtjänster 137,7 0,6 4,1
53.10 Postbefordran via nationella posten 148,0 1,7 6,6
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 109,4 0,4 2,9
56 Bar- och restaurangtjänster 110,7 0,5 2,0
58 Förlagstjänster 109,8 0,7 0,6
61 Telekommunikation 100,5 1,2 0,2
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,4 0,2 0,1
63 Informationstjänster 91,6 -0,4 -1,1
68.20A Hyror för kontorslokaler 106,1 0,4 1,6
68.20B Hyror för affärslokaler 105,5 0,2 2,4
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 109,6 0,9 1,2
69.10 Juridiska tjänster 116,8 0,9 2,6
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 105,9 0,9 0,4
70.2 Företagsrådgivningstjänster 108,1 -0,1 1,4
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 102,7 0,0 1,4
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,3 0,0 -0,8
73.1 Reklamtjänster 103,9 0,0 -0,9
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 91,7 0,0 -1,9
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 109,5 0,1 3,8
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 110,5 0,6 2,1
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 112,8 0,6 2,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 109,2 0,6 1,9
85 Tjänster avseende utbildning 106,7 0,3 0,4
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 118,6 0,1 4,4
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 118,6 1,2 2,4
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 102,8 -0,2 2,6
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 110,2 0,1 2,3
96.01 Tvätteritjänster 103,7 -0,6 -1,9

Källa: Producentprisindex 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2021, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 3:e kvartalet 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/11/thi_2021_11_2021-12-23_tau_023_sv.html