Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), december 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 127,8 124,1 126,0 2,9 23,3
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL 122,1 0,7 19,1
C TILLVERKADE VAROR 120,4 123,5 121,9 0,3 20,7
10 Livsmedel 106,5 108,9 106,9 0,9 4,4
11 Drycker 110,0 103,5 109,1 1,2 0,5
13 Textilvaror 115,0 100,0 108,0 -0,1 7,4
14 Kläder 113,0 104,7 107,8 -0,2 1,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 139,2 151,7 144,1 1,3 38,6
17 Papper och pappersvaror 111,7 117,9 116,0 1,1 23,6
171 Massa, papper och papp 121,6 117,7 117,4 1,1 25,6
172 Varor av papper eller papp 99,8 122,9 104,6 0,9 5,7
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar 90,5 0,4 2,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 126,1 146,6 139,9 4,0 24,9
22 Gummi- och plastvaror 114,4 119,3 117,5 -0,5 15,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,5 96,4 107,8 -1,3 8,4
24 Metaller 170,0 156,5 159,2 0,0 53,7
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 132,1 132,3 131,9 0,2 20,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,8 92,6 94,1 -1,5 -1,0
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur 105,2 -2,8 -2,0
27 Elapparatur 106,8 112,6 111,6 1,7 6,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 109,5 108,5 109,7 -0,1 3,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 117,3 107,9 110,2 -0,5 3,6
31 Möbler 115,7 108,2 114,8 0,0 4,6
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater 110,4 0,1 3,6
35 El, gas, värme och kyla 185,6 622,1 186,9 35,0 61,9
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 231,5 622,1 233,4 51,8 95,4
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster 104,4 0,0 3,1

Källa: Producentprisindex 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2021, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/12/thi_2021_12_2022-01-24_tau_003_sv.html