Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 128,2 1,7 25,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 110,8 2,5 24,8
C TILLVERKADE VAROR 114,5 0,4 14,3
10 Livsmedel 113,8 3,6 9,0
11 Drycker 106,0 0,0 0,5
13 Textilvaror 100,0 0,6 -0,2
14 Kläder 100,2 -0,1 2,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 112,3 1,3 3,4
17 Papper och pappersvaror 129,0 1,4 29,2
171 Massa, papper och papp 138,8 1,7 42,6
172 Varor av papper eller papp 112,8 0,8 8,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 137,3 0,0 37,4
22 Gummi- och plastvaror 108,2 -0,4 11,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,8 0,5 8,6
24 Metaller 153,8 0,3 48,3
244 Andra metaller än järn 149,6 -1,3 35,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 112,2 0,6 14,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,4 0,1 2,2
27 Elapparatur 106,7 0,1 6,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 106,7 0,6 4,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,1 0,6 2,2
30 Andra transportmedel 106,5 1,2 6,7
31 Möbler 112,4 0,9 8,1
35 El, gas, värme och kyla 567,9 98,7 335,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 567,9 98,7 335,4

Källa: Producentprisindex 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2021, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/12/thi_2021_12_2022-01-24_tau_007_sv.html